Siirry sisältöön
Case 21.12.2018

Muovijätteiden jalostamisen kasvumoottori yhdistää globaalin kysynnän ja suomalaisen tarjonnan

Jätejalostamoita globaalisti kehittävä ja operoiva suomalaisfirma Griffin Refineries Oy on käynnistänyt Plastic Waste Refining Ecosystem -hankkeen, jolla voidaan taklata maailmanlaajuisesti paisuva muovijätteen määrä ja kehittää Suomeen miljardiluokan liiketoimintaa. Griffin Refineries on saanut Business Finlandilta pääomalainan, jonka avulla eri toimijat yhdistävää ekosysteemiä kehitetään.
Lisätietoja
Camilla Wiik

Program Director – Plastics Recycling
camilla.wiik (at) griffinrefineries.com
+358 41 548 7850

Jatkuvasti lisääntyvä muovijätteen määrä on globaali ympäristöongelma, jonka taltuttamiseksi tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja. Tällä hetkellä maailman muovijätteestä kierrätetään vain yhdeksän prosenttia.

Suomi on edelläkävijä kierrätysongelman ratkomisessa.

"Kansainvälinen muovijäte on Suomelle valtava mahdollisuus, sillä meiltä löytyy osaaminen moniin eri kierrätysmuotoihin", Griffin Refineries Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Malmivirta sanoo.

Suomalainen Griffin Refineries on muovinkierrätyksen edelläkävijä, jolla on vankka teknologiaosaaminen.

"Meillä on olemassa ja kehitteillä erilaisia jätemuovin keräykseen liittyviä ratkaisuja sekä käsittelyyn liittyviä mekaanisia, kemiallisia ja biokierrätystä hyödyntäviä menetelmiä, joilla muovin kierrätysprosenttia voidaan nostaa huomattavasti", Malmivirta sanoo.

Business Finlandin pääomalainalla ekosysteemiä eteenpäin – tavoitteena globaalit kierrätysmarkkinat

Plastic Waste Refining Ecosystem on yksi Business Finlandin kasvumoottori-kilpailutuksen voittaneista hankkeista, joille on myönnetty pääomalainaa. Pääomalainalla lähdetään kehittämään ekosysteemiä, jonka alustayhtiönä Griffin Refineries toimii.

Ekosysteemi kokoaa tällä hetkellä yhteen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, jätteen keräystä ja kierrätystä, arvoa luovien teknologioiden kehitystä ja tuotantoa, kierrätysmuovin käyttöä ja insinööritoimisto- ja rahoituspalveluja.

Kotimaisten yritysten lisäksi mukana on jo nyt suuria kansainvälisiä yrityksiä, jotka kumppanuudellaan helpottavat ekosysteemin pääsyä globaaleille kierrätysmuovin markkinoille.

"Meillä on vahva verkosto, joka kasvaa nyt entisestään", Malmivirta iloitsee.

Ekosysteemi yhdistää kansainväliset toimijat ja kotimaisen teknologian

Plastic Waste Refining Ecosystemin johtoajatus on erilaisten kansainvälisten toimijoiden ja suomalaisen teknologiaosaamisen yhteen saattaminen – jos eri toimijat eivät kohtaa, ei osaamisestakaan voi hyötyä.

Kun yhdistetään paikallistuntemus substanssiosaamiseen, saadaan erinomaisia tuloksia.

"Meidän osaamistamme on koota palikat yhteen konseptiksi, joka ottaa huomioon paikalliset tarpeet, on taloudellisesti arvokas ja minimoi kaatopaikalle menevän jätteen", Malmivirta tiivistää.

Muovin kierrätyksen ongelmana on usein myös se, etteivät kysyntä ja tarjonta kohtaa. Suuret yhtiöt, esimerkiksi kierrätetyn muovin käyttöön sitoutuneet Nike ja Adidas, tarvitsevat hyvin tietyntyyppistä muovia – kierrätettävä muovi puolestaan on laadultaan hyvin sekalaista. Myös tähän ekosysteemi voi tuoda ratkaisun, kun kierrätetyn muovin tuottajat ja ostajat tuodaan yhteen.

Katso video: hallituksen puheenjohtaja Martti Malmivirta esittelee Plastic Waste Refining Ecosystems -hankkeen kasvuvision Business Finlandin kasvumoottori-infossa 14.12.2018.

Plastic Waste Refining Ecosystem (pdf)

Lue uutinen Gulfprojects.me-sivuistolta: Finnish group Griffin to start work on UAE waste fuel plant 

Lisätietoja kasvumoottoreista

Kasvumoottorit ovat yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan, vientiin tai Suomeen kohdistuviin investointeihin tähtääviä ekosysteemejä. Business Finland tarjoaa rahoitusta mm. kasvumoottoreiden alustayhtiöiden pääomitukseen. Business Finland myönsi marraskuussa 2018 viidelle alustayhtiölle yhteensä noin 30 miljoonan pääomalainan. Kasvumoottoreita toteutetaan yritysvetoisella yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla, jolla tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja luodaan uusia kasvualoja Suomeen. https://www.businessfinland.fi/kasvumoottorit

Teksti: Kaiku Helsinki
Kuva: Griffin Refineries