Siirry sisältöön

Kuluttajakaupasta kasvava vientiala

Experience Commerce Finland -ohjelma (2019-2023) tehostaa suoraan kuluttajille myyvien yritysten (direct to consumer, D2C) kansainvälistä kasvua. Tavoitteena on lisätä yritysten kyvykkyyttä vastata digiajan asiakkaiden odotuksiin yksilöllisestä ja saumattomasta asiakaskokemuksesta.

Mitä on vastuullinen kuluttajakauppa?

Tervetuloa valmennuksiimme, jossa käymme kohta kohdalta Vastuullisuuden pelikirjan (Sustainability Playbook) sisältöä ja työkaluja. Ilmoittaudu mukaan tuleviin webinaareihin. Löydät ne tämän sivun linkkilistasta ja tapahtumista.

Jäikö neljäs osa väliin?

Webinaarisarjan neljäs osa tarjoaa vinkkejä siihen, kuinka vastuullisuustoimenpiteitä voidaan toteuttaa liiketoiminnassa.

  1. Konkreettinen vastuullisuustoiminta alkaa vastuullisuuden määrittelystä – mitä vastuullisuus tarkoittaa yrityksellenne? Määrittely auttaa jäsentämään vastuullisuustoimenpiteitä.
  2. Vastuullisuuden osa-alueita pitää tarkastella osana yrityksen päättämiä strategisia pääfokusalueita.
  3. Vastuullisuustoimet pitäisi suunnitella osaksi sitä, mitä ja miten yritys myy ja miten se toteuttaa sisäistä liiketoimintaansa. Näitä osa-alueita tulee peilata ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden näkökulmia vasten.
  4. Vastuullisuustoiminta tulisi hahmottaa osaksi normaalia liiketoimintaa ja sen kehittämistä – ei irrallisina ja erillisinä vastuullisuushankkeina.
  5. Vastuullisuustoimenpiteistä pitää viestiä läpinäkyvästi. On tärkeä sanoittaa, mitä vastuullisuus tarkoittaa yritykselle ja miten sitä toteutetaan.

Webinaaritallenne löytyy täältä: 20.4. Vastuullisuutta edistävät toimenpiteet

Aiemmat osat:

25.1.2023: Mitä on vastuullinen liiketoiminta? 
16.2.2023: Miten vastuullisuustoimia voi arvioida 
21.3.2023: Vastuullisuus osaksi strategiaa 

Vastuullisuuden pelikirja – Sustainability Playbook

 

Ohjelman

kuvaus

Kuluttajaliiketoiminta on murroksessa. Asiakkaat tekevät valintoja globaalisti ja kasvava enemmistö heistä odottaa personoitua, kokonaisvaltaista kokemusta yritysten ja brändien kanssa. Kanavat sulautuvat yhteen ja rajat katoavat. Älykkäät teknologiat mahdollistavat asiakkaiden reaaliaikaisen tavoittamisen, entistä tarkemman datan keräämisen ja personoidun, elämyksellisen asiakaskokemuksen rakentamisen.

Suomalaisilla kuluttajasektorin yrityksillä on laadukkaita, kestävän kehityksen arvojen mukaisia tuotteita ja palveluita, joilla on kysyntää maailmalla. Haastamme yrityksiä tarttumaan mahdollisuuteen, koska Suomen vienti tarvitsee monipuolisemman rakenteen suhdanteiden tasaamiseksi. 

Experience Commerce Finland -ohjelma auttaa yrityksiä hyödyntämään mahdollisuuksia, jotka syntyvät toisaalta kuluttajien käyttäytymisen ja arvojen muutoksesta, toisaalta älyteknologioiden tuomista keinoista tehostaa myyntiprosessia ja parantaa asiakaskokemusta.

Rahoituksemme ja palveluidemme avulla yritykset voivat uudistaa bisnesmallejaan ja kehittää vetovoimaisia brändejä sekä tulevaisuuden kaupan teknologioita. Ohjelma on osa Business Finlandin uutta Consumer Business -fokusaluetta, joka on perustettu tarpeelle monipuolistaa Suomen vientirakennetta.

Kohderyhmät

Ohjelman kohderyhmiä ovat tuotteitaan ja palveluitaan suoraan kuluttajille myyvät yritykset, brändiomistajat, alalle tuotteita ja palveluita tarjoavat teknologiayritykset (data, tekoäly, koneoppiminen, AR/VR jne.) logistiikka-, maksu- ja verkkoturvallisuusratkaisuja tarjoavat yritykset sekä tutkimuslaitokset.

Palvelut

Nelivuotinen ohjelma palvelee monipuolisesti eri tilanteissa ja kasvun vaiheessa olevia yrityksiä. Ohjelma vauhdittaa yritysten konkreettisia kehittämistoimenpiteitä. Ne voivat olla sekä pieniä ja nopeaa vaikuttavuutta hakevia hankkeita että pitkäjänteisiä, tutkimusta hyödyntäviä ekosysteemihankkeita.

2023 loppuun kestävä ohjelma mahdollistaa yrityksille toimialat ylittävän yhteistyön, innovoinnin sekä rahoitusta kehittämisen tueksi. Ohjelmalla ei ole omia rahoitusinstrumentteja eikä ohjelma tee rahoituspäätöksiä.

Business Finlandin rahoitus

Miten pääsee mukaan?

Business Finlandin asiakkaita ovat kaikki yritykset, joilla on kykyä, halua ja resursseja panostaa kansainväliseen kasvuun. Erillistä pääsymaksua tai rekisteröitymistä ei ole.

Ohjelman tapahtumista ja aktiviteeteistä kerrotaan alla olevassa tapahtumakalenterissa, joten kannattaa seurata sivustoamme sekä liittyä ohjelman Facebook-ryhmään, ’’Experience Commerce’’. 

 

Ota yhteyttä

Head of Experience Commerce Finland

Aija Kalander

+358 40 555 1637
Ecosystems and research organizations

Aki Parviainen

+358 50 351 1354
Event coordination

Paula Paassilta-Weman