Siirry sisältöön

Innovatiivisia, terveellisiä sekä turvallisia elintarvikkeita ja juomia kansainvälisille markkinoille

Food from Finland on mukana rakentamassa uusiutuvaa elintarvikealaa Suomeen. Autamme yrityksiä kasvattamaan vientiään ja kansainvälistä osaamistaan.

Ohjelman kuvaus

Food from Finland ylpeänä esittelee suomalaisia elintarvikeyrityksiä kansainvälisille ostajille monin eri keinoin sekä vahvistaa Suomen imagoa korkealaatuisten elintarvikkeiden tuottajamaana. Kannustamme yrityksiä kehittämään uusia innovaatioita sekä solmimaan kumppanuuksia tutkimusorganisaatioiden kanssa. 

Tavoitteet

Ohjelma keskittyy suomalaisen elintarvikealan kehittämiseen, kasvattamiseen sekä viennin edistämiseen brändätyillä ja korkean lisäarvon tuotteilla ja palveluilla. Autamme suomalaisia elintarvikealan yrityksiä pääsemään nopeasti muuttuville kansainvälisille elintarvikemarkkinoille hyödyntäen uutta innovaatio- ja liiketoimintaosaamista sekä alan kilpailukykyä tukevaa tutkimusta. 

 • Pyrimme kaksinkertaistamaan suomalaisen elintarvikeviennin arvon 3 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä ja lisäämään kansainvälisillä markkinoilla toimivien pk-yritysten osuutta 25 prosenttiin nykyisestä 16 prosentista
 • Elintarvikeyritysten vientiosaamisen kasvattaminen ja kansainvälistyminen
 • Suomen laatuimagon ja suomalaisten elintarvikkeiden tunnettuuden lisääminen kohdemarkkinoilla
 • Yritysten ja muiden alan toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen ja verkostoituminen
 • Suomalaisten elintarvikkeiden jalostusarvon ja tuotteistamisen lisääminen
 • Rahoituspalvelut elintarvike- ja juoma-alan yrityksille
 • Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa Suomessa ja ulkomailla, erityisesti Aasiassa
 • 5 000 uuden työpaikan synnyttäminen Suomen elintarvikesektorille

Palvelut

Food from Finland tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka linkittyvät kaikkiin Business Finland -teemoihin ja hyödyttävät suomalaisia elintarvikealan yrityksiä täysin uudella tavalla. Ohjelman toimintaan kuuluu erityisesti kuluttajille suunnattujen elintarvikealan ekosysteemien ja elintarvikeinnovaatioiden tukeminen, brändäyksen ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamisen kasvattaminen, laaja-alaiseen yhteistyöhön kannustaminen sekä konkreettinen ja tehokas viennin edistäminen valituilla kohdemarkkinoilla. Vienti- ja kansainvälistymispalvelut linkittyvät tiiviisti Business Finlandin innovaatiorahoitukseen.

 • Food from Finland -yhteisosastojen toteuttaminen tärkeimmillä kansainvälisillä elintarvikealan ammattilaismessuilla
 • Ostajatapaamiset sekä kohdemarkkinoilla että Suomessa
 • Verkostoitumistapahtumat, koulutus- ja valmennuspäivät
 • Vähittäiskaupan kampanjat
 • Mediatilaisuudet ja -vierailut
 • Rahoitus: innovaatiot, kansainvälistyminen, osaamisen lisääminen
 • Yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyö Suomessa ja ulkomailla, erityisesti Aasiassa

Food from Finland tekee myös kohdistettuja toimenpiteitä muutamille tuoteryhmille:

 • Alkoholituotteet
 • Marjat ja muut luonnontuotteet
 • Kauratuotteet yhteistyössä kauraklusterin kanssa

Vuonna 2014 käynnistynyttä Food from Finland -ohjelmaa rahoittavat sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) että maa- ja metsätalousministeriö (MMM). Toimimme tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön, Ruokaviraston, Elintarviketeollisuusliiton (ETL) ja useiden muiden alan toimijoiden kanssa.

Haluatko mukaan elintarvikeyrityksille suunnatulle postituslistalle? Ota yhteyttä sari.paavilainen (at) businessfinland.fi.

Kohderyhmät

Ohjelman kohderyhmä ovat suomalaisten elintarvikkeiden ja juomien valmistajat, jossa etusijalla ovat terveelliset, turvalliset ja innovatiiviset tuotteet. Ohjelma palvelee myös elintarviketeollisuuden palveluntuottajia, jotka toimivat läheisessä yhteistyössä suomalaisen elintarviketeollisuuden kanssa sekä muita sidosryhmiä ja kumppaneita elintarvikealan ekosysteemeissä.

Kohdemaat

Pääkohdemarkkinat

 • Pohjoismaat
 • Saksa, Ranska
 • Itä-Aasia: Kiina, Hong Kong, Japani, Etelä-Korea

Muut kohdemarkkinat

 • Muu Eurooppa
 • Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiraatit
 • Etelä-Afrikka
 • Singapore
 • Yhdysvallat

Ota yhteyttä

Head of Food from Finland

Esa Wrang

+358 400 243 076
Senior advisor, Manager

Annaleena Soult

+358 40 343 3447
Global Opportunity Leader

Lili Lehtovuori

+43 664 254 5289
Senior Advisor

Erika Wang

+358 50 4098 107
Project Manager

Sari Paavilainen

+358 50 395 5396

Elintarvikkeiden vientipolku

Team Finland -verkoston yhteistyössä rakennettu elintarvikealan yhteinen Vientipolku kuvaa viennin prosesseja ja aikajännettä. Se auttaa yritystä löytämään oikeaan julkiseen palveluun oikea-aikaisesti, sekä selkeyttämään eri julkisten toimijoiden roolia ja palveluita kansainvälistymisen eri vaiheissa.

Avaa vientipolku-opas tästä

Elintarvikkeiden vientipolku visualisointi