Siirry sisältöön

Lainsäädäntö

Business Finlandin toiminta on tarkoin säänneltyä

Lainsäädäntö

Business Finlandin toimintaa ohjaavat sitä koskeva erityislainsäädäntö sekä kansalliset ja EU-tason valtiontukisäädökset:

Rahoituspalvelukohtaiset säädökset:

Tekes (nyk. Business Finland) on ilmoittanut Euroopan komissiolle kahdeksan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksen tukiohjelmaa:

Lisää tietoa avustuksesta ja lainasta. Business Finlandin lainoja hallinnoi Valtiokonttori.

Kun yritys on saanut hankintaan Business Finlandin myöntämää tai muuta julkista tukea yli 50 prosenttia hankinnan kustannuksista, yrityksen on noudatettava kokonaisarvoltaan vähintään 60.000 euron hankinnassaan hankintalakia (1397/2016). Lue myös ohje hankintalain noudattamisesta Business Finlandin rahoittamissa projekteissa.

Yrityskoon määrittelyssä käytämme EU:n yrityskoon määritelmää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1. liitteessä.