Instruktioner för ändringansökan

Även i ett välplanerat projekt kan den ansvariga personen bytas ut, projektet kan behöva mera tid eller så förändras projektets kostnadsberäkning. I ett företag som genomför ett projekt kan det behövas affärsarrangemang, såsom till exempel en fusion med ett annat företag. Om projektets resultat inte kan användas i enlighet med de fastställda målen är det möjligt att söka ändring i villkoren för ett lån som beviljats av Business Finland. I de flesta fall behöver du Business Finlands samtycke till förändringar i förväg, men ibland räcker det med bara en anmälan.

Se instruktioner för olika situationer