Siirry sisältöön

Uutta kilpailukykyä testialustoille

Tervetuloa yhdessä Business Finlandin kanssa kehittämään Testbed Finland -konseptia ja nostamaan suomalaisia testialustoja globaaleiksi toimijoiksi. Nyt on oikea hetki lähteä mukaan ja päästä vaikuttamaan konseptin kehitykseen!

Kenelle?

Organisaatioille, jotka tavoittelevat testialustatoiminnassa kansainvälistä huippua.

Jotta testialusta toimisi hyvin ja sopisi Testbed Finland -yhteisöön, siltä edellytetään seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

 • Toiminta on hyvin organisoitunut
 • Selkeästi määritelty operaattori
 • Tuotteistetut palvelut
 • Avoimet toimintatavat ja säännöt
 • Selkeät kontaktitiedot ja viestintä
 • Jokin erottava tekijä kansainvälisessä kilpailussa
 • Selkeä suunnitelma toiminnan jatkuvuudesta

Mitä?

Business Finlandin tavoitteena on kasvattaa testialustojen näkyvyyttä ja houkuttelevuutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Tarjoamme testialustoille:

 • Kotimaisia ja ulkomaisia kontakteja ja verkostoja
 • Sparrausta ja neuvontaa testialustatoiminnan kehittämiseen
 • Näkyvyyttä Testbed Finland -verkkosivuilla (tulossa) ja Business Finlandin viestintäkanavissa
 • Rahoitusta globaalille tasolle tähtäävän testialustatoiminnan jalostamiseen ja testialustaekosysteemin kehittämiseen

Rahoitusta testialustoille

Business Finland tarjoaa rahoitusta kansainväliselle tasolle tähtäävän testialustan toiminnan jalostamiseen ja testialustaekosysteemin kehittämiseen. Rahoitusta voi saada testialustatoimintaa tai testausekosysteemiä koordinoiva, operoiva ja kehittävä organisaatio.

Rahoitusta testialustatoiminnan organisointiin

 • Uudelle yritykselle, osuuskunnalle tai olemassa olevan yrityksen erilliselle uudelle toiminnolle
 • Tietyin edellytyksin rahoituksen saaja voi olla muunkin tyyppinen organisaatio kuin yritys tai osuuskunta
 • Toiminta rakentuu olemassa olevan testialustan tai -ekosysteemin pohjalle
 • Max 50 000 euroa, 50% hankkeen kustannuksista
 • De minimis -ehtoista rahoitusta

Rahoitusta testialustan toiminnan tukemiseen

 • Edellyttää testialustaa hyödyntävän innovaatioekosysteemin olemassaoloa ja ekosysteemitoimijoiden osallistumista testialustatoimintaan
 • Toimintatukea testialustaekosysteemin toiminnan pyörittämiseen
 • Investointitukea testialustan rakentamiseen ja parantamiseen
 • Max 50% hankkeen kustannuksista
 • Ei voi kohdistua testialustan palvelujen tuotantoon. Palveluiden täytyy olla markkina- tai kustannusperusteisesti hinnoiteltuja.