Siirry sisältöön

Rahoitusta yrityksille Horisontti- ja EDF-projektien valmisteluun

Business Finland kannustaa yrityksiä kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön rakentamiseen. Yritykset voivat saada kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavien projektien valmisteluun rahoitusta Business Finlandilta.

Kenelle?

Valmistelurahoitus on yrityksille, joilla on valmisteilla laaja konsortioprojekti, jossa suomalaiskumppan(e)ille on tulossa merkittävä rooli. Hakemuksessa on kuvattava EU-projektissa vaadittava konsortio, mikä yleisesti ottaen tarkoittaa, että hakijalla on tiedossa kumppaneita vähintään kolmesta EU- tai liitännäisvaltiosta.
Valmistelurahoitusta voidaan myöntää yritykselle, jonka henkilöstö Suomessa on vähintään 2 htv, joista ainakin yhden on oltava kokoaikainen työntekijä. Yrityksellä on oltava taseessaan nettorahoitusvaroja vähintään valmisteluprojektin kokonaiskustannusten verran.

Horisontti Eurooppa- ja Puolustusrahasto (EDF)-projektin valmistelua voidaan rahoittaa myös osana muuta Business Finlandin rahoittamaa projektia, jos esimerkiksi tavoitteena on laajentaa tai jatkaa projektia kansainvälisen yhteistyön projektiksi.

Laajojen Horisontti- ja EDF-projektien valmistelun rahoitus yrityksille

 • EU-projektin kokonaiskustannusten on oltava vähintään 3 M€.
 • Business Finland voi hyväksyä valmisteluvaiheen projektin kustannuksiksi enintään 5% tavoitellun projektin kyseisen osallistujan kokonaiskustannusten määrästä
  (esim. 1 M€ = 50 000 €).
 • Business Finlandin rahoitusosuus on 75 prosenttia kustannuksista, kuitenkin
  enintään 60 000 €.
 • EU-hakemuksen laatimisen kustannukset voidaan hyväksyä osaksi valmistelukustannuksia.

Rahoitusta ei voida myöntää

 • Jos yrityksen de minimis -kiintiö (hakijayritys ja samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluvat suomalaisyritykset) on täynnä, rahoitusta ei voida myöntää.
 • Emme rahoita yhden henkilön yrityksiä. Minimitiimi Suomessa on vähintään 2 htv, joista ainakin yhden on oltava kokoaikainen työntekijä.
 • Valmistelurahoitusta ei myönnetä EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa olevalle yritykselle. Yrityksellä on oltava taseessaan nettorahoitusvaroja vähintään valmisteluprojektin kokonaiskustannusten verran.

Rahoituksen maksaminen

 • Ennakkoa ei tässä rahoituspalvelussa makseta.
 • Business Finlandin valmisteluprojektin kustannukset voit tilittää, kun EU-hakemus on arvioitu. EU-hakemuksen on täytettävä kussakin EU-ohjelmassa määritellyt kynnysarvot, jotta avustus maksetaan.

Horisontti- ja EDF-projektin valmistelu osana Business Finlandin rahoittamaa tutkimus-, kehittämis- ja pilotointiprojektia

 • EU-projektin valmistelu on kuvattava vastaavan Business Finlandin projektin projektisuunnitelmassa omana työpakettina.
 • Projektisuunnitelmassa on kuvattava myös, miten tavoittelemasi EU-projekti laajentaisi tai jatkaisi Business Finlandin projektia.
 • Myös käynnissä oleviin Business Finlandin rahoittamiin projekteihin voi hakea projektisuunnitelman ja kustannusarvion muutosta, mikäli projektin laajentaminen EU-projektiksi tulee ajankohtaiseksi. EU-projektin valmistelukustannuksien sisällyttäminen käynnissä olevaan Business Finlandin projektiin ei kuitenkaan kasvata Business Finlandin alun perin myöntämää rahoitusta.
 • Hyväksyttävien valmistelukustannuksien tulee olla kohtuulliset suhteessa tavoiteltuun EU-rahoitukseen.
 • Valmistelukuluina hyväksytään esimerkiksi kumppaneiden ja yhteistyömahdollisuuksien kartoituksen ja valmistelun kuluja. EU-rahoitushakemuksen laatimista ei rahoiteta.  

 Hakuohjeet

 • Valmistelurahoitusta haetaan Business Finlandin hakemuspalvelussa. Yritykset valitsevat rahoituspalvelun "Tempo" ja hakijaorganisaation tyypiksi valitaan ”Startup” riippumatta hakijan tosiasiallisesta tyypistä, jotta hakemuspohja avautuu. 
 • Rahoitus myönnetään de minimis -ehtoisena.
 • Mahdollisissa usean osapuolen rinnakkaisprojekteissa tulee yhteiseksi tunnisteeksi antaa EU-projektin nimi.
 • Kaikkien osallistujien ei tarvitse hakea Business Finlandin rahoitusta, mutta valmisteluprojektissa on mainittava EU-hakemukseen osallistuvat tahot yhteystietoineen ja rooleineen sekä suunniteltuine kustannusarvioineen.
 • Haettavan Business Finlandin valmisteluprojektin nimeksi on hyvä antaa "HorizonEU/EDFEU – [EU-projektisi nimi]". Tämä nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä.
 • Rahoitusta voi hakea jatkuvasti, mutta hakemus on jätettävä ennen EU-haun määräaikaa. 
 • Kustannuksia voidaan hyväksyä aikaisintaan siitä päivästä alkaen, kun hakemus on jätetty Business Finlandiin riittävin tiedoin, esimerkiksi lyhyt projektisuunnitelma ja haun dead-line ovat pakollisia tietoja. Valmistelun kustannuksia voidaan hyväksyä maksimissaan 6 kuukautta kyseisen EU-haun päättymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että Business Finland hyväksyy projektin valmistelukustannuksia myös avustussopimuksen valmisteluvaiheessa yhden kuukauden osalta. Viimeksi mainitut valmistelukustannukset voivat olla mm. konsortiosopimuksen valmistelua ja projektijohtamisesta aiheutuvia kustannuksia.
 • Kaksivaiheisissa hauissa kustannuksia voidaan hyväksyä jo ensimmäisen vaiheen hakemusvalmistelusta alkaen edellyttäen että hakemus on jätetty Business Finlandiin ennen ensimmäisen vaiheen haun määräaikaa. Hakemuksen on päästävä arvioinnissa toiseen vaiheeseen. Valmistelun kustannuksia voidaan hyväksyä maksimissaan 6 kuukautta kyseisen haun toisen vaiheen määräajasta.
 • Business Finlandin valmisteluprojektin kustannukset voit tilittää, kun EU-hakemus on arvioitu. EU-hakemuksen on täytettävä kussakin EU-ohjelmassa määritellyt kynnysarvot, jotta valmisteluavustus maksetaan.
  • Horisontti Eurooppa: vähintään 3 pistettä jokaisesta arvioidusta kohdasta.
  • EDF (Euroopan puolustusrahasto): tutkimusprojektit vähintään 30 pistettä, kehitysprojektit vähintään 37 pistettä
 • Raportiksi Business Finlandille riittää lyhyt kuvaus valmistellusta EU-projektista, kustannustilitys ja EU:n arviointiraportti. Tilintarkastajan lausuntoa ei tarvita.

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Ota yhteyttä

Horisontti Eurooppa

Sari Federley

Business Finland
+358 40 546 4141
sari.federley (at) businessfinland.fi

Euroopan puolustusrahasto (EDF)

Paavo Heiskanen

Business Finland
+358 41 501 4481
paavo.heiskanen (at) businessfinland.fi