Siirry sisältöön

Ohjeet projektin sisällön ja kustannusten raportointiin

Tarkista raportoinnin aikataulu rahoituspäätöksestä ja tee raportti asiointipalvelussa. 

Business Finland uudistaa raportointipalveluaan

Uudella raportointipalvelulla raportoivat projektit, jotka ovat saaneet de minimis -rahoitusta, yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta, into-rahoitusta, innovaatioklusterirahoitusta, laivarakennuksen innovaatiotukea tai co-innovation-yritysosallistujan rahoitusta. 

Muutoksena aiempaan asiointipalvelussa avataan nyt vain yksi tapahtuma kullekin raportointijaksolle ja samassa raportissa eritellään sekä projektin sisältö että kustannukset. Voit tutustua raportin kysymyksiin ennalta näistä kuvista. Diasetissä myös lisätietoa palvelun käytöstä. 

Sisältöraportin kysymykset keskittyvät nyt aiempaa enemmän organisaatiossa tapahtuneisiin muutoksiin ja projektin etenemisen keskeisiin tapahtumiin kuten sovittujen tavoitteiden toteutumiseen. Kustannusten raportoinnin ohjeita on tarkennettu ja raportti ohjaa toimittamaan tarvittavat liitteet ja selvitykset niillä sivuilla, joilla asia on esillä.

Toimita kaikki liitteet, myös palkkaerittely, aina palvelun kautta. Palkkasalaisuuden säilymisen varmistamiseksi palkkaerittelyä ei voi ladata luettavaksi asiointipalvelussa.

Jos yrityksen käynnissä olevalle projektille on ennen uudistusta aloitettu raportin ja kustannustilityksen tekeminen, voit joko täyttää raportin ja kustannustilityksen loppuun ja lähettää sen Business Finlandille, tai voit poistaa lähettämättömän raportin ja kustannustilityksen ja aloittaa puhtaalta pöydältä uudella palvelulla. Yritykset, joilla ei ole keskeneräistä raporttia tai kustannustilitystä, aloittavat raportin tekemisen suoraan uudella palvelulla.

Tämän sivun ohjeista ja asiointipalvelusta saat lisää ohjeita raportin tekemiseen.  

Näin raportoit projektistasi

1
Kerro mahdollisista muutoksista Business Finlandille

Keskustele raportointiaikataulun muutoksista etukäteen projektisi yhteyshenkilön kanssa. Hae projektimuutosta asiointipalvelussa.

2
Tee raportti asiointipalvelussa

Projektin vastuullinen johtaja raportoi projektin etenemisen ja syntyneet kustannukset asiointipalvelussa. Tilintarkastaja tai kustannustilityksen yhteyshenkilö vahvistaa projektille syntyneet kustannukset.

3
Business Finland maksaa rahoituksen

Business Finland maksaa rahoituksen raportin perusteella. Rahoitus pyritään maksamaan pk-yrityksille kolmen viikon kuluessa, suurille yrityksille kahden kuukauden kuluessa sekä tutkimusorganisaatioille kolmen kuukauden kuluessa raportin saapumisesta.

Mitä rahoitusta sait? Katso tarkemmat ohjeet

RRF-projektin raportoinnin liitteet

Jos olet saanut projektillesi rahoitusta RRF-ohjelmasta, raportin liitteenä saatetaan tarvita myös alla olevia lomakkeita.

Jos organisaatiosi on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö, ilmoita mahdollisten toimeksisaajien ja alihankkijoiden tiedot lomakkeella Toimeksisaajan ja alihankkijan tietojen ilmoitus. 

Toimeksisaajan ja alihankkijan tietojen ilmoitus 

Notification of a foreign contractor or subcontractor ulkomaisten toimeksisaajien täytettäväksi

Vuotuista työaikaa seurataan projekteissa, jotka ovat saaneet rahoitusta hauissa: RRF – 5G/6G, AI-, Kvantti – kehittämisympäristöt, RRF – Innovaatioinfrastruktuurit tai RRF – Avainalat ja veturien kumppanuushankkeet. Täytä raportin liitteeksi Vuotuisen työajan ilmoitus. 

Vuotuisen työajan ilmoitus

Kysyttävää?

Löydät yhteyshenkilöt asiointipalvelusta

  • Jos sinulla on kysymyksiä projektin toteuttamiseen liittyen, ota yhteyttä projektillesi nimettyyn rahoitusasiantuntijaan.
  • Jos sinulla on kysymyksiä projektikirjanpitoon ja kustannusten seurantaan liittyen, ota yhteyttä projektillesi nimettyyn rahoitustarkastajaan.
  • Jos sinulla on muita projektiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä projektillesi nimettyyn rahoituskoordinaattoriin.

Maksamisen esteet

Yrityksen taloudellisen aseman merkittävä heikkeneminen suhteessa ennakoituun kehitykseen, maksuhäiriöt, muun muassa verovelka ja Business Finlandin lainarästit, estävät rahoituksen maksamisen. Jos veroveloille on Verohallinnon kanssa tehty maksujärjestely, ne eivät estä rahoituksen maksamista.

Maksamisen esteenä voi olla myös se, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen eikä lain vaatimaa rekisterimerkintää ole tehty.