Siirry sisältöön

Missiot muuttavat maailmaa

Missiot ovat Business Finlandille uudenlainen toimintatapa. Business Finlandin missiot nopeuttavat systeemistä muutosta ja auttavat ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita. Missioidemme avulla pyrimme luomaan arvoa yhteiskunnalle laajasti ja etsimään merkittäviä tulevaisuuden markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Tulevaisuuden

mahdollisuudet

Business Finland on käynnistänyt kaksi ensimmäistä missiota; Diginatiivi Suomi ja Hiilineutraali tulevaisuus. Business Finlandin missioiden aiheet valikoituvat alueille, jotka ovat maailmanlaajuisesti muutoksessa, ja tarjoavat tätä kautta myös merkittäviä tulevaisuuden markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Missioilla halutaan vahvistaa suomalaisyritysten mahdollisuuksia hyötyä aiempaa paremmin merkittävistä tulevaisuuden markkinamahdollisuuksista.

Käytännössä missioissa yhdistyy pitkän aikajänteen strateginen ennakointityö ja yritysten auttaminen tässä ja nyt. Business Finlandin ohjelmatoiminta tulee jatkossa kiinnittymään vahvasti missioihin, niin jo käynnistyneisiin kuin tulevaisuudessa käynnistettäviin missioihin.

Diginatiivi Suomi -missiolla haluamme vauhdittaa digitaalista murrosta ja rakentaa suomalaisyrityksille globaalia kilpailuetua. Digikyvykkyyksiä kasvattamalla voimme lisätä kestävää asiakasarvoa ja nostaa yritysten tuottavuuden seuraavalle tasolle. Tulevaisuuden konnektiviteettiin ja datatalouteen investoiminen yhdessä ohjelmisto-osaamisen kehittämisen kanssa tuo kilpailuetua vientiyrityksillemme ja houkuttelee ulkomaisia investointeja.

Hiilineutraali tulevaisuus -mission tarkoitus on kasvattaa merkittävästi Suomen hiilikädenjälkeä maailmassa. Tähän tavoitteeseen voidaan päästä tuomalla maailmalla avautuvia kehityskulkuja aktiivisesti suomalaisyritysten tietoisuuteen ja ohjaamalla innovaatioita ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita. Missiolla haluamme myös kiihdyttää kansainvälistä kasvua sekä kytkeä suomalaisyritykset uusiin maailmalla avautuviin arvoverkkoihin.

Ohjelmat ja kampanjat

Tarjoamme ohjelmissa Business Finlandin kansainvälistymisen ja innovaatiorahoituksen palveluista kokonaisuuksia, jotka on räätälöity kunkin ohjelman tavoitteiden ja kohderyhmien mukaisiksi. Keskeistä ohjelmissa ovat verkostot, jotka tarjoavat samojen haasteiden kanssa painiville toimijoille vertaisoppimista ja yhteisvoimaa. Oheisissa meneillään olevissa ohjelmissa edistetään Diginatiivi Suomi ja Hiilineutraali tulevaisuus -missioiden tavoitteita.

Mihin huomio seuraavaksi?

Diginatiivi Suomi

6G Bridge: Business Finlandin tietoliikenteeseen painottuvan 6G Bridge -ohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta globaali johtaja 5G Advanced- ja 6G-teknologioissa, ja luoda uutta lisäarvoa kestävällä tavalla niin teollisuuden kuin yhteiskunnan kannalta. Ohjelma kannustaa niin tutkimusyhteisöä kuin yrityksiä lisäämään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 6G Bridge -ohjelma käynnistyi helmikuussa 2023.

Data Economy: Business Finlandin datatalouteen liittyvässä laajassa ohjelmassa haetaan mm. kestävää kilpailukykyä toiminnan tehostamisesta sekä kansainvälistä kasvua ja uutta liiketoimintaa datalähtöisesti. Data Economy -ohjelma käynnistyi helmikuussa 2023.

Quantum Computing: Business Finlandin kaksivuotinen kampanja kohdistuu kvanttiteknologioista kvanttilaskentaan ja erityisesti sen applikaatio- ja systeemiohjelmistoihin, algoritmeihin ja hybridilaskentaan. Quantum Computing -kampanja käynnistyi joulukuussa 2022, ja sen tavoitteet ovat:

  • Aktivoida soveltajayrityksiä ja kehittää heidän kykyään ratkaista liiketoimintaongelmiaan kvanttilaskennan avulla.
  • Kiihdyttää ohjelmistopinon kehittymistä ja käyttöönottoa sekä siihen liittyvien palvelujen syntymistä Suomeen
  • Kasvava ja kansainvälisesti tunnustettu suomalainen kvanttiekosysteemi kykenee houkuttelemaan investointeja ja osaamista Suomeen rajussa kilpailutilanteessa.

Hiilineutraali tulevaisuus

Decarbonized cities: Business Finland valmistelee uutta ohjelmaa työnimellä "Decarbonized Cities". Tavoitteena on kasvattaa ja edistää suomalaista poikkitoimialaista tarjoamaa ja osaamista kaupunkien nykyisiin ja tuleviin hiilineutraliteettihaasteisiin, erityisesti energia/ rakennussektorilla sekä liikenteen/liikkumisen saralla. Fokuksessa ovat kasvavat globaalit markkinat. Suomalaiset kaupungit voivat toimia hiilineutraalien kaupunkiratkaisujen edelläkävijöinä demonstroimalla ja pilotoimalla globaalisti kilpailu- ja vientikykyisiä ratkaisuja.

Global Innovation Packaging Campaign: Vuoden 2022 lopussa päättyvässä Bio&Circular Finland ohjelmassa on edistetty innovatiivisten pakkausratkaisujen syntymistä, vahvistettu yritysten kansainvälistymisvalmiuksia sekä luotu kontakteja kestäviä pakkausratkaisuja haluaviin loppuasiakkaisiin kohdemarkkinoilla. kampanjassa on tarkoitus kiihdyttää innovatiivisten pakkausratkaisujen vientiä valituille kohdemarkkinoille.

Hydrogen and power-to-X: Business Finland valmistelee uutta ohjelmaa työnimellä "Hydrogen and power-to-X". Ohjelman tavoitteena on kasvattaa, vahvistaa ja edistää suomalaista poikkitoimialaista tarjoamaa vetytalouden vauhdittamiseen. Tutkimuksen linkittäminen yritysten strategisiin painopistealueisiin, joilla päästään skaalautumaan rajusti kasvaville globaaleille markkinoille. Suomalaiset yritykset voivat toimia edelläkävijöinä kehittämällä, demonstroimalla ja pilotoimalla globaalisti kilpailu- ja vientikykyisiä ratkaisuja. Kiinnitämme huomiota elinvoimaisen arvoketjun, ml. jatkokonversiot e-polttoaineisiin, e-kemikaaleihin, synteettisiin proteiineihin, synteettisiin materiaaleihin, synnyttämiseen Suomessa. Tavoitteena on edistää uuden vahvan vientikokonaisuuden syntymistä.

Critical minerals: yhteiskunnan sähköistymisen edellytyksenä ovat kriittiset malmit ja mineraalit. tarkastelemme erityisesti kolmea kokonaisuutta: kestävä kaivostoiminta ja jalostus, kiertotalousratkaisut sekä uudet, mm. kriittisiä maametalleja korvaavat, materiaalit.

Ota yhteyttä

Mission Lead, Carbon neutrality

Helena Sarén

+358 40 343 3324
Mission Lead, Digitalization

Janne Järvinen

+358 40 7544 738