Ta kontakt

Huvudkontoret

Helsinki

Adress: Porkkalankatu 1, 00180 Helsingfors
Växel: 029 50 55000

Innovationsfinansieringsverket Business Finland
PB 69, 00101 Helsinki

Business Finland Oy
PBL 358, 00181 Helsingfors

Våra kontor i Finland och utlandet

Business Finlands 600 experter finns utspridda i 40 olika kontor runtom i världen samt i 18 finländska landskap.

Bli kund hos oss

Vi erbjuder finansierings- och expertrådgivning till företag som är registrerade i Finland och som är inriktade på tillväxt och internationalisering. Vid valet av kund prioriterar vi företagets ambitioner och förmåga att växa, ett starkt team med brett kunnande, affärsidéns internationella konkurrensfördelar samt att företaget har tillräckliga resurser och egen finansiering. Dessutom ska företaget våga förnya sin affärsverksamhet. Alla våra tjänster är inte tillgängliga från första stund, utan breddas när företagets internationella tillväxt avancerar enligt målsättningarna.

Läs mera här

Whistleblower-respons

Vi vill agera korrekt och ansvarsfullt. Om du upplever att Business Finland eller en anställd hos Business Finland har agerat oetisk eller i strid med lagen an du genom responsblanketten rapportera din iakttagelse till Business Finlands interna kontroll Whistleblower. Din respons kan även gälla genomförandet av projekt som Business Finland finansierar. 

Responsblanketten Whistleblower

Beskrivning av handlingsoffentligheten och förfrågningar om information

En informationshanteringsenhet ska för att förverkliga offentlighetsprincipen upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar i enlighet med lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019).

Läs mera