Siirry sisältöön

Uudista palveluita ja toimintaa

Innovatiiviset julkiset hankinnat -rahoitus on suunnattu hankintalain mukaisille hankintayksiköille, kuten kunnille, virastoille ja muille hankintalain alaisuudessa oleville julkisomisteisille toimijoille. Rahoituksella on tarkoitus kehittää innovatiivisia ratkaisuja palveluiden ja toiminnan uudistamiseksi.

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Suomessa julkinen sektori tekee vuosittain hankintoja noin 47 miljardilla eurolla. Tulevien vuosikymmenten muuttuviin vaatimuksiin vastaaminen edellyttää ennakkoluulotonta ratkaisujen ja toimintamallien kehittämistä. Innovaatioita hyödyntämällä julkinen sektori voi tuottaa kansalaisille parempia palveluja pienemmillä kustannuksilla. Siten myös palveluiden ja tuotteiden toimittajilta tulee vaatia nykyistä enemmän uusia innovaatioita. Parhaimmillaan julkinen sektori voi olla mukana luomassa uusia markkinoita tukemalla innovaatioiden syntymistä tarjoamalla kehitysympäristön ja toimimalla ratkaisun ensiostajana.

Innovatiivisen julkisen hankinnan kautta tavoitteenanne voi olla tuottaa lisäarvoa esimerkiksi:

  • pienemmillä elinkaarikustannuksilla
  • paremmalla laadulla
  • uudistuneilla ja tehokkaammilla tuottamisprosesseilla
  • ympäristöystävällisyydellä
  • digitaalisten ratkaisujen myötä muuhun kehittämistyöhön vapautuneilla resursseilla

Myönnämme avustusta enintään 50 % hankinnan valmistelu- ja kehitysvaiheen kokonaiskustannuksista. Maksamme rahoituksen jälkikäteen projektin raportoinnin ja kustannustilitysten perusteella.

Mitä organisaatioltanne vaaditaan?
  • Organisaationne on hankintalain tai erityisalojen hankintalain mukainen julkinen hankintayksikkö.
  • Innovatiivinen markkinoita avaava hankintanne on kokoluokaltaan sellainen, että se vaikuttaa toimialan kehittämiseen vähintään kansallisesti.
  • Organisaationne on valmis sitoutumaan innovatiivisten hankintojen kehittämiseen.

Ota
yhteyttä

Riikka Munne
riikka.munne (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 464

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.