Sök tillväxtmöjligheter på den internationella marknaden tillsammans med andra företag

Group Explorer-finansieringen är avsedd för att utreda betydande gemensamma affärsmöjligheter på internationella marknader för grupper på fyra till tio företag.

Ansökan om finansiell tjänst Group Explorer kommer att avbrytas under perioden 1.6.2023 till 31.7.2023.

Group Explorer-finansiering

Finansieringstjänsten Group Explorer är avsedd för att utreda gemensamma affärsmöjligheter på internationella marknader för grupper av företag.

Vi beviljar finansiering till grupper på fyra till tio företag med betydande tillväxtpotential i fråga om sitt sammanslagna utbud eller en stark önskan att utforska en gemensamt identifierad affärsmöjlighet. En företagsgrupp ska bestå av minst fyra sinsemellan oberoende företag och minst hälften av gruppen ska vara små och medelstora företag. Förutsatt att ovanstående villkor uppfylls kan en företagsgrupp inkludera även företag som ingår i samma koncern.

Vad krävs av ditt företag?
 • En genuin önskan att växa på internationella marknader och att samarbeta med gruppens företag i projektet
 • Ett eget produkt- eller tjänsteutbud
 • Rating Alfa-klassen ska vara minst A och det ska finnas tillräcklig självfinansiering för att genomföra projektet
 • Ett engagerat team där minst två personer arbetar heltid i Finland

Group Explorer-finansieringen är de minimis-stöd och behöver inte återbetalas. Bidragsandelen för godkända kostnader är 50 procent för små och medelstora företag och 40 procent för midcap- och storföretag. Finansieringen uppgår till minst 2 500 euro och högst 20 000 euro per företag. I fråga om Group Explorer-finansiering klassificeras midcap-företag som stora företag.

 • Små och medelstora företag: mindre än 250 anställda, en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på upp till 43 miljoner euro.
 • Midcap-företag: en nettoomsättning på högst 300 miljoner euro på koncernnivå.
 • Storföretag: en nettoomsättning på över 300 miljoner euro på koncernnivå.
Vad krävs av en företagsgrupp?
 • 4–10 stödberättigade företag, varav minst hälften är små och medelstora företag
 • Ett gemensamt intresse eller tydlig synergi med en identifierad målmarknad som inte har utforskats tillsammans tidigare
 • En gemensam extern projektledare
 • En gemensam projektplan. De experttjänster som implementeras i projektet ska vara gemensamma för företagsgruppen

Den rekommenderade tidsramen för ett Group Explorer-projekt är upp till ett år.

Utöver finansiering kan Business Finland hjälpa till med att hitta lämpliga tjänsteleverantörer på målmarknaden och i Finland. Du kan söka experter på internationella marknader i tjänsten Expert Search.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.