Lokomotivföretagen påverkar

Business Finland utmanar globalt verksamma företag som vill och kan att bli lokomotiv för ekosystem av olika stora företag och andra aktörer.

Utmaningstävling för lokomotivföretag

Målet med den utmaningstävling för lokomotivföretag som inleddes i 2020 och 2021 var att få företagen att märkbart öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) i Finland samt skapa nya arbetsplatser och ekosystem i miljardklassen som siktar på ny affärsverksamhet. Tävlingsförslagen förutsattes att lösä signifikanta framtidsutmaningar och bidra i väsentlig grad till regeringsprogrammets FUI-mål på 4 % och sysselsättningsmål på 75 %.

Vinnarföretagen har förbundit sig till att öka sina FUI-investeringar i Finland kumulativt med nästan 1,5 miljarder euro totalt. Om projekten blir framgångsrika kommer de att ge tilläggsinvesteringar på flera miljarder euro i Finland.

Business Finlands finansiering är högst 20 miljoner euro för ett lokomotivföretag och 50 miljoner euro för ett ekosystem som sammanställts av ett lokomotivföretag.

År 2022 kunde även utmanarföretag delta i utmaningstävlingen. Utmanarföretagen stärker den internationella koncernens globala roll via Finland eller strävar efter att växa till en global aktör, löser en mindre eller mer fokuserad utmaning eller utvecklar ny affärsverksamhet. Business Finlands finansiering kan vara högst 10 miljoner euro för ett utmanarföretag och 20 miljoner euro för ett ekosystem som sammanställts av ett utmanarföretag.

Listan över företag som vann utmaningstävlingarna finns nedan.

Nästa tävlingsomgång för lokomotiv och utmanarföretag öppnas den 15 maj 2023.

Partnerskapsutlysning 2023

Business Finland erbjuder partnerskapsfinansiering för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt enligt temaområden för lokomotivföretagens ekosystem. Lokomotivföretagen kan delta i de gemensamma projekten, men de kan inte få ytterligare finansiering. Ansökningarna ska skickas in senast 13.9.2023. Ansökningarna i 2024 ska skickas in senast: 30.1., 30.4. och 30.8.

Läs mer

#HållbarTillväxt

Lokomotivföretag och vägkartor

Ta kontakt

Chief advisor

Karin Wikman

+358 50 5577 723