Siirry sisältöön

Veturiyrityksistä vipuvartta

Business Finland haastaa halukkaita ja kyvykkäitä globaalisti toimivia yrityksiä erikokoisten yritysten ja muiden toimijoiden muodostamien ekosysteemien vetureiksi.

Veturiyritysten haastekilpailut

Business Finland on järjestänyt vuodesta 2020 alkaen veturiyritysten haastekilpailuja, joiden tavoitteena on ollut saada yritykset lisäämään huomattavasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa sekä luomaan uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Kilpailuehdotusten on edellytetty ratkaisevan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja vaikuttavan merkittävästi hallitusohjelman 4 %:n TKI- (tutkimus, kehitys ja innovaatio) ja 75 %:n työllisyystavoitteisiin.

Voittajayritykset ovat sitoutuneet lisäämään TKI-investointejaan Suomessa kumulatiivisesti lähes 1,5 miljardilla eurolla. Onnistuessaan hankkeet johtavat useiden miljardien teollisiin lisäinvestointeihin Suomeen.

Business Finlandin rahoitus on ollut enintään 20 miljoonaa euroa veturiyritykselle ja 50 miljoonaa euroa veturiyrityksen kokoamalle ekosysteemille.

Vuonna 2022 haastekilpailuun voivat ensimmäistä kertaa osallistua myös nk. haastajayritykset. Haastajayritykset vahvistavat kansainvälisen konsernin globaalia roolia Suomen kautta tai pyrkivät kasvamaan globaaliksi toimijaksi, ratkaisevat pienempää tai fokusoidumpaa haastetta tai kehittävät uutta liiketoimintaa. Business Finlandin rahoitus on voinut olla haastajayrityksille enintään 10 miljoonaa euroa ja 20 miljoonaa euroa haastajayrityksen kokoamalle ekosysteemille.

Tutustu haastekilpailut voittaneisiin yrityksiin, lista on alla. 

Seuraava kilpailukierros vetureille sekä haastajayrityksille avataan 15.5.2023. 

Kumppanuushaut

Business Finland jatkaa rahoitushakua, joka kohdistettiin veturiyritysten haastekilpailun voittaneille aihealueille. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten välisille yhteishankkeille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisille yhteishankkeille. Rahoitusta voidaan myöntää myös yksittäisille yrityksille tai tutkimusorganisaatioille tai tutkimusorganisaatioiden yhteisille hankkeille. 

Seuraava hakukierros päättyy 13.9.2023. Sitä seuraava hakukierrokset päättyvät 30.1.2024, 30.4.2024 ja 30.8.2024.

Lue lisää


#KestäväKasvu

Veturit ja tiekartat

Ota
yhteyttä

Johtava asiantuntija

Karin Wikman

+358 50 557 7723