Köp ny kunskap och kompetens för ditt företag med en Innovationssedel

Innovationssedeln är avsedd för små och medelstora företag (SMF-företag) som har en ny produkt- eller serviceidé med potential för internationell tillväxt som företaget vill avancera med hjälp av utomstående expertis. Med hjälp av en innovationssedel kan du skaffa dig experttjänster som ger ditt företag nya kunskaper och kompetens som behövs inom innovationsverksamhet.

Ansökan om Innovationssedel kommer att avbrytas under perioden 1.6.2023 till 31.7.2023.

Innovationssedel

I finansieringstjänsten Innovationssedel är understödet 6 000 euro, vilket är 100 procent av det mervärdesskattefria beloppet av köpta tjänster. Du kan använda beloppet för att köpa tjänster av en eller flera tjänsteproducent. Ditt företag kan få sedeln bara en gång.

Understödet betalas till finansieringstagaren efter det att denne har godkänt det arbete som den valda tjänsteleverantören har utfört och betalat detta arvode.

Vad krävs av ditt företag?
  • Ditt företag är ett SMF-företag i bolagsform (inte firmanamn, storföretag, offentlig eller ideell organisation, stiftelse, förening eller åländskt företag)
  • Du har varit företagare på heltid i minst tre månader i det ansökande företaget före du ansöker om innovationssedeln, eller det ansökande företaget har minst en heltidsanställd vars anställningsförhållande har varit giltigt i minst tre månader före du ansöker om innovationssedeln
  • Ditt företags rating alfa-kreditbetyg hos Suomen Asiakastieto är minst A
  • Ditt företag håller på att utveckla en ny produkt- eller serviceidé för vilken det redan finns planer för internationalisering (ingen vidareutveckling av en befintlig produkt)

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.