Drivkraft för användningen av forskning

Vi erbjuder:

Co-Innovation-finansiering för samprojekt som skapar förutsättningar för företag att bli mer konkurrenskraftiga och för betydande ny internationell verksamhet.

Co-Creation-finansiering för beredning av samprojekt mellan företag och forskningsorganisationer. 

Co-Research-finansiering till forskningsprojekt, som skapar nya affärsmöjligheter till finsk exportindustri.

Research to Business finansiering för beredning av kommersialisering för en forskningsbaserad idé.

Mer export-
verksamhet

Vi uppmuntrar

  • Forskningsorganisationer att genomföra högkvalitativ offentlig forskning, stärka sin egen expertis och samtidigt samarbeta med företag
  • Företag att förnya sin verksamhet genom att arbeta nära med forskningsorganisationer.

Vårt mål är att företag och forskare ska arbeta tillsammans som jämlika partners.

Vi finansierar endast sådan forskning, vars resultat finländska företag kan dra nytta av exportverksamheten.

Finansiering från Finlands Akademi för nyttiggörande av forskningsrön
Finlands Akademi och Business Finland samarbetar tätt i gränssnittet mellan forskning och innovation. Finlands Akademi bereder en ny bidragsform som ska främja nyttiggörandet av forskningsrön och stödja kommersialisering och annat samhälleligt genomslag. Akademins nya bidragsform testas genom en första utlysning i 2023. Bekanta dig med Finlands Akademis pilotutlysning "Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning".