Siirry sisältöön

Vauhtia tutkimuksen hyödyntämiseen

Tarjoamme:

Co-Innovation-rahoitusta tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeisiin, joilla luodaan edellytyksiä yritysten kilpailukyvyn vahvistumiselle ja merkittävälle uudelle kansainvälisen liiketoiminnalle.

Co-Creation-rahoitusta tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeiden valmisteluun.  

Co-Research-rahoitusta tutkimusprojekteille, joilla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille vientialoille.

Research to Business -rahoitusta tutkimuslähtöisen idean kaupallistamisen valmisteluun.

Tähtäimessä vienti-
liiketoimintaKannustamme

  • tutkimusorganisaatioita tekemään korkeatasoista tutkimusta vahvistaen omaa osaamistaan ja samalla tekemään yhteistyötä yritysten kanssa
  • yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa tekemällä läheistä yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Tavoitteemme on, että yritykset ja tutkimusorganisaatiot tekevät yhteistyötä tasavertaisina kumppaneina.

Rahoitamme tutkimusta, jonka tuloksia suomalaiset yritykset voivat hyödyntää vientiliiketoiminnassaan.

Suomen Akatemialla rahoitusta tutkimustulosten hyödyntämiseen
Business Finland ja Suomen Akatemia tekevät tiivistä yhteistyötä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rajapinnassa. Akatemia valmistelee uutta rahoitusmuotoa, joka edistää tutkimustulosten hyödyntämistä kohti kaupallistamista ja muuta yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Uutta rahoitusmuotoa pilotoidaan vuonna 2023 toteutettavalla rahoitushaulla. Tutustu Suomen Akatemian "Ideat ratkaisuiksi – tutkimuksen hyödyntäminen" -pilottihakuun.