Siirry sisältöön

Energiajärjestelmä vähähiilisemmäksi

Energiatuen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja lisätä energiatehokkuutta. Energiatuen avulla voi tehdä uusiutuvan energian käyttöä tai -tuotantoa lisääviä investointeja tai edistää energiaa säästävien investointien tekemistä..

Ajankohtaista

 • Hakemuspalvelu on avattu 15.3.2023. Samalla hakemuksen rakennetta on kehitetty ja samalla pyritty selkeyttämään täyttämistä mm. investointihankkeiden osalta liitelomakkeiden pois jättämisellä. Projektisuunnitelma on edelleen pakollinen hakemuksen sisällön täydentämisessä ja täsmentämisessä.

 • Uusien hakemusten osalta kannattaa perehtyä v. 2023 energiatuen ohjeisiin, koska niissä on joitakin merkittäviä muutoksia aiempiin nähden! Ohjeisiin on mahdollisesti tulossa vielä tarkennuksia.

 • Hakemuksen rakennetta on kehitetty ja samalla pyritty selkeyttämään täyttämistä mm. investointihankkeiden osalta liitelomakkeiden pois jättämisellä. Projektisuunnitelma on edelleen pakollinen hakemuksen sisällön täydentämisessä ja täsmentämisessä.

 • Katselmushankkeiden kohdalla entiset liitelomakkeet jäävät käyttöön.

 • 31.12.2022 mennessä sisään tulleiden ja käsittelemättä jääneiden hakemusten käsittely alkaa 13.3.2023 mutta tukipäätökset niistä tulevat myöhemmin.

 • Suuri hakemusmäärä vaikuttaa käsittelyaikaan, joka on noin 2 kk.

 • Hakemuksista puuttuvien tietojen ja liitteiden pyytäminen jälkikäteen hidastaa käsittelyä entisestään.

 • Syväselvityspilotin toteutusta jatkettiin vuoden 2022 lopusta siten, että Syväselvityshakemuksia voi jättää 31.5.2024 saakka. Syväselvitysten tulee päättyä viimeistään 30.9.2024, jonka jälkeen on 4 kk aikaa jättää kustannustilitys ja loppuraportti.

 • Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukea voi myöntää Energiavirasto. Tuelle on määritetty hakuajat. Katso tarkempi tieto Energiaviraston sivuilta: Teollisuuden sähköistämistuki | Energiavirasto.

Energiatuki

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin yritysten ja yhteisöjen investointi- ja katselmushankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä, energiansäästöä, energian tuotannon tai käytön tehostamista tai muuten muokkaavat energiajärjestelmää vähähiilisemmäksi pitkällä aikavälillä. Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen.

Energiatukea maksetaan organisaatiollenne raportoimienne toteutuneiden kustannusten perusteella. Hankkeen investointikustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa (energiatehokkuus) tai 30 000 euroa (uusiutuva energia) eikä hankkeen koolla ole ylärajaa. Rahoitus on avustusta eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin.

Mitä organisaatioltanne vaaditaan?
 • Uusiutuvan energian tuotantoon, energiansäästöön tai energiakatselmukseen liittyvä hanke, jota ei ole vielä käynnistetty.
 • Organisaationne koolla ei ole väliä.
 • Organisaationne on yhteisö tai yritys, joka ei ole maatila eikä toimi kalastus- tai vesiviljelytuotteiden piirissä, ei ole asunto-osakeyhtiö tai asuinkiinteistö eikä sen toiminnan rahoitus tule valtion talousarviosta.

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.