Siirry sisältöön

Osallistu kansainvälisille messuille ulkomailla

Exhibition Explorer -rahoitus sopii pk- ja midcap-yrityksille, jotka osallistuvat kansainvälisille B2B-messuille ulkomailla.

Exhibition Explorer -rahoitus

Exhibition Explorer -rahoitus on avustusta osallistumiseen kansainvälisille, Suomen ulkopuolella järjestettäville B2B-messuille. Rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat kasvattaa omien tuotteidensa tai palveluidensa vientiä. Yritys voi osallistua messuilla yhteisosastolle tai omalle, erilliselle osastolleen.

  • Pk-yritys: alle 250 työntekijää, liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
  • Midcap-yritys: konsernitason liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa.

Rahoituksen myöntämisen perusedellytyksenä on, että vähintään neljä kotimaista pk- tai midcap-yritystä hakee Exhibition Explorer -rahoitusta samoille messuille. Edellä mainitusta yritysryhmästä vähintään puolet on oltava pk-yrityksiä.

Mitä yritykseltänne vaaditaan?
  • Yrityksenne on Suomeen rekisteröity pk- tai midcap-yritys, jolla on aito halu kasvaa ja kansainvälistyä.
  • Yrityksenne osallistuu fyysisesti omalla tai yhteisosastolla tai virtuaalisesti kansainvälisille B2B-messuille ulkomailla.
  • Yrityksenne kuuluu ennakkoperintärekisteriin, Rating Alfa on vähintään A eikä yrityksellänne ole hoitamattomia taloudellisia velvoitteita.

Pk-yritykset voivat saada rahoitusta enintään 50 % ja midcap-yritykset 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 35 000 euroa per messuhanke ja pienin mahdollinen avustus on 1 000 euroa per yritys. Rahoitus maksetaan jälkikäteen.

Kansainvälisiä messutapahtumia toimialoittain

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.