Delta i internationella mässor utomlands

Exhibition Explorer-finansiering lämpar sig för små och medelstora företag samt midcap-företag som deltar i internationella B2B-mässor utomlands.

Exhibition Explorer-finansiering

Exhibition Explorer-finansiering är ett bidrag för att delta i internationella B2B-mässor som arrangeras utanför Finland. Finansieringen är avsedd för små och medelstora företag och midcap företag som vill öka exporten av sina egna produkter eller tjänster. Bolaget får delta på mässan på en gemensam avdelning eller med en egen separat avdelning.

  • Små och medelstora företag: mindre än 250 anställda, en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på upp till 43 miljoner euro.
  • Midcap-företag: en nettoomsättning på högst 300 miljoner euro på koncernnivå.

Grundförutsättningen för beviljande av finansiering är att minst fyra inhemska små och medelstora företag eller midcap-företag ansöker om Exhibition Explorer-finansiering för samma mässa. I nämnda företagsgrupp bör minst hälften vara små och medelstora företag.

Vad krävs av ditt företag?
  • Ditt företag är ett i Finland registrerat litet, medelstort eller midcap-företag, som har en genuin vilja att växa och internationaliseras.
  • Ditt företag deltar fysiskt med egen eller gemensam avdelning eller virtuellt på en internationell B2B-mässa utomlands.
  • Ditt företag hör till förskottsuppbördsregistret, har minst A-klass i Rating Alfa och inga oskötta ekonomiska skyldigheter.

Små och medelstora företag kan få högst 50 procent finansiering och midcap-företag minst 40 procent av de godkända kostnaderna. Ett enskilt företag kan beviljas ett bidrag på högst 35 000 euro per mässprojekt och minimibidraget är 1 000 euro per företag. Finansieringen utbetalas retroaktivt.

Lista över internationella mässevenemang

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.