Siirry sisältöön

Mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle

Suomalaiset yritykset ja niiden kumppanit voivat hyödyntää kansainvälisten rahoituslaitosten tarjoamia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Kansainväliset rahoituslaitokset tarjoavat suomalaisille yrityksille ja niiden kumppaneille suuret ja kasvavat, joskin vielä alihyödynnetyt globaalit markkinat. Ne tarjoavat suhteellisen turvatun rahoituslähteen etenkin nousevilla ja kehittyvillä markkinoilla.

Kansainväliset rahoituslaitokset tarkoittavat pääasiassa monenvälisiä kehityspankkeja – kuten Maailmanpankkia ja alueellisia kehityspankkeja – jotka edistävät kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Tässä yhteydessä mukaan luetaan myös EU:n kehitysyhteistyörahoitus.

Kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittama markkina

Kansainvälisten rahoituslaitosten rahoitusvirrat pelkästään kehittyviin maihin nousevat vuositasolla noin 150 miljardiin dollariin. Useimmat kansainväliset rahoituslaitokset toimivat pääasiassa kehittyvissä maissa ja osan toiminta kattaa lisäksi useita kehittyneitä markkinoita etenkin Euroopassa. Kansainvälisten rahoituslaitosten tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet käsittävät monia erilaisia toimialoja, joita ovat muun muassa energia, liikenne, kaivostoiminta, vesi- ja jätevesihuolto, kaupunkien ja maaseudun kehittäminen, terveydenhuolto ja koulutus.

Lue lisää IFI Snapshot -käsikirjastamme

  • Lupaavimmat kansainvälisten rahoituslaitosten tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet ja niiden rahoittamat toimialat
  • Strategisesti kiinnostavat alueet ja maat, joilla kansainväliset rahoituslaitokset toimivat
  • Lupaavimmat kansainväliset rahoituslaitokset ja niiden tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

IFI Snapshot -käsikirja

Tärkeimmät

liiketoiminta-

mahdollisuudet

Julkiset hankinnat

Suomalaiset yritykset ja niiden kumppanit voivat kilpailla kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamista julkisista hankinnoista – etenkin silloin, kun Suomi on kyseisen rahoituslaitoksen jäsenmaa. Kansainväliset rahoituslaitokset rahoittavat toimintamaidensa hallituksia ja muita julkisia toimijoita, ja osa tästä rahoituksesta käytetään julkisiin hankintoihin. Näiden hankintamahdollisuuksien kirjo on moninainen suurista infrastruktuurihankkeista tavaroiden, ratkaisujen ja asiantuntijapalveluiden ostoihin.

Investointirahoitus

Suomalaiset yritykset ja niiden kumppanit voivat hyödyntää investointirahoitusta, jota kansainväliset rahoituslaitokset tarjoavat kannattaviin yksityisen sektorin hankkeisiin toimintamaissaan. Tätä rahoitusta voidaan hyödyntää joko sijoittajina tai tavaran/palveluiden toimittajana. Kansainväliset rahoituslaitokset voivat myös mobilisoida merkittäviä muita resursseja kannattaviin investointihankkeisiin. Vaikka suurin osa kansainvälisten rahoituslaitosten suorasta investointirahoituksesta kohdentuu suuriin hankkeisiin, joitakin pienemmille yrityksille sopivia riskirahoitus- ja verkottumisohjelmia on myös kehitetty viime aikoina.

Kansainvälisten rahoituslaitosten yleiskatsaus

Materiaalit

Snapshot of International Financial Institutions – Opportunities for Sustainable Business 

Tämä vuoden 2021 käsikirja tarjoaa jäsennellyn tietopaketin kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamista markkinoista ja niiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista.

Opas kehitysrahoittajien hankintoihin: Käsikirja yrityksille 150 miljardin euron markkinoihin

Ulkoasianministeriön vuoden 2019 opas tarjoaa runsaasti tietoa kansainvälisten kehitysrahoittajien – mukaan lukien kansainväliset rahoituslaitokset – tarjoamista hankintamahdollisuuksista.

Webinaarimateriaali: Kansainväliset rahoituslaitokset - Mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle (englanniksi)

Nämä vuoden 2021 webinaariesitysmateriaalit tarjoavat lyhyen katsauksen kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamiin markkinoihin, pilotoimaamme palvelumalliin sekä valittuihin työkaluihin ja aloitteisiin.

Palvelumme

Business Finland ja ulkoasiainministeriö auttavat suomalaisia yrityksiä hyödyntämään paremmin kansainvälisten rahoituslaitosten tarjoamia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

  • Tarjoamalla tietoa ja neuvontaa kansainvälisistä rahoituslaitoksista, niiden rahoittamista liiketoimintamahdollisuuksista ja näihin mahdollisuuksiin liittyvistä vaatimuksista.
  • Rakentamalla vuoropuhelua ja tarjoamalla verkostoitumismahdollisuuksia kansainvälisten rahoituslaitosten ja muiden olennaisten sidosryhmien kanssa.
  • Tuomalla sopivissa tilanteissa esille suomalaista tarjoamaa kansainvälisten rahoituslaitosten ja muiden olennaisten sidosryhmien suuntaan.

Maantieteellinen painopiste

Työmme kansainvälisten rahoituslaitosten tarjoamien hankinta- ja investointimahdollisuuksien parissa keskittyy nouseviin ja kehittyviin maihin, muita markkinoita unohtamatta.

Kansainvälisiin rahoituslaitoksiin liittyvien palveluidemme tämänhetkisiä pilottimaita ovat:

  • Intia
  • Indonesia
  • Turkki

Kenelle?

Palvelumme on tarkoitettu Business Finlandin asiakkaille ja niiden kumppaneille, kuten tutkimusorganisaatioille.

Miten pääsen Business Finlandin asiakkaaksi

Ota yhteyttä

Kansainväliset rahoituslaitokset yleisesti

Grace Wang

+86 137 1606 9779
Kansainväliset rahoituslaitokset Intiassa

Jukka Holappa

+91 729 0006 574
Kansainväliset rahoituslaitokset Indonesiassa

Nina Jacoby

+62 812 1813 4490
Kansainväliset rahoituslaitokset Turkissa

Nilufer Alapinar

+90 212 284 95 91