Siirry sisältöön

Rahoitus tutkimukseen, kehitykseen ja pilotointiin

Business Finland auttaa uusille vientimarkkinoille tähtääviä suuria yrityksiä myöntämällä avustusta tai lainaa. Rahoituksen kautta suuryrityksiä kannustetaan yhteistyöhön tutkimuslaitosten ja pk-yritysten kanssa.

Avustus on tarkoitettu tutkimustyöhön, jonka tuloksena yritykselle syntyy uutta tietoa ja osaamista tuotekehitystyön perustaksi. Suurten yritysten tutkimuksellisiin projekteihin myönnetään 40 % avustusta projektin kokonaiskustannuksista. Suuren yrityksen tulee käyttää vähintään 40 % projektin kustannuksista palveluiden ostamiseen pk-yrityksiltä ja/tai tutkimusorganisaatioilta.

Laina on tarkoitettu yrityksen kehitys- ja pilotointiprojekteihin. Laina voi kattaa enintään 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Suuren yrityksen tulee käyttää vähintään 15 % projektin kustannuksista palveluiden ostamiseen pk-yrityksiltä tai tutkimusorganisaatioilta. Yritys voi saada 30 % projektille myönnetystä lainarahoituksesta ennakkona projektin alussa ja lopun maksamme toteutuneiden kustannusten perusteella. Lainan korko on matala, tällä hetkellä 1 %, eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Laina-aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta, joista lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi – tai tarvittaessa enemmänkin. Jos projektissa ei saavuteta tavoiteltuja tuloksia tai sen tuloksia ei voida hyödyntää yrityksen liiketoiminnassa, laina voidaan perustelluista syistä muuttaa osittain avustukseksi.

Lainarahoituksella yrityksesi voi esimerkiksi todentaa ratkaisun toimivuuden yhteistyössä asiakkaan kanssa, kehittää uusia tuotteita tai palveluita tai nopeuttaa pääsyä markkinoille. Tutustu tarkemmin lainarahoitukseen.

Suuren yrityksen osallistuessa Co-Innovation-projektiin omalla osaprojektillaan, rahoituksen kannustavaa vaikutusta yhteistyöhön ja verkostoitumiseen voidaan arvioida myös co-innovation-projektissa toteutuvan verkostoyhteistyön kautta.

Mitä yritykseltänne vaaditaan?
  • Yrityksenne on suuryritys, joka aidosti tavoittelee merkittävää kansainvälistä kasvua. Pk-yrityksessä on alle 250 työntekijää ja liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Midcap-yrityksessä konsernitason liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa. Tätä suuremmat yritykset lasketaan suuryrityksiksi.
  • Yrityksenne on kehittämässä uusia innovatiivisia tuotteita tai palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja, joilla saavutetaan kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.
  • Yrityksenne haluaa luoda uutta osaamista ja verkostoja, jotka tuovat sille merkittävää kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.