Fart på den internationella tillväxten med nya verksamhetsmodeller

Talent-finansieringen passar små och medelstora företag och midcap-företag som vill förbättra sin beredskap för internationell tillväxt genom att skapa arbets-, organisations- och ledningspraxis som stöder detta samt förmågan att öka antalet personer med internationell kompetens i finländska företag.

Finanstjänsten öppnas för ansökningar den 1 augusti 2023. Projektet kan dock planeras och förberedas i förväg. Mer information: Nuppu Rouhiainen, nuppu.rouhiainen (at) businessfinland.fi, 050 5577 949.

Talent-finansiering

Finansieringen kan sökas av små och medelstora företag och midcap-företag som söker internationell tillväxt med en innovativ produkt, tjänst eller affärsmodell. (Företagets omsättning är högst 300 miljoner euro). Finansieringen gör det möjligt för företagen att förbättra kompetensen hos den egna organisationens personal i samband med internationalisering. Målet med de finansierade åtgärderna bör vara att öka personalens internationaliseringskompetens.

Talent-finansieringen är 20 000-50 000 euro. Finansieringen av Business Finland täcker 50 procent av projektets kostnader, som kan ligga på mellan 40 000 och 100 000 euro. Finansieringen är ett stöd som inte behöver betalas tillbaka. Stödet betalas inte i förskott utan hela finansieringen betalas i samband med slutrapporten.

Business Finland bedömer alltid, utöver innehållet, företagets affärsverksamhet som en helhet: konkurrensfördelar och tillväxtplaner, team och om finansieringen är tillräcklig. Företaget måste särskilja sig från konkurrenterna på den internationella marknaden och därmed skapa en ökad export.

Finansieringen kan riktas till företag som befinner sig i olika skeden av internationaliseringen.

Företag som befinner sig i början av internationaliseringen kan personalutveckling vara t.ex. utvärdering av nuläget, pilottestning av nya strategier, skapande/modernisering av en rekryteringsprocess.

Företag som befinner sig i en fas med stark internationell tillväxt kan personalutveckling vara t.ex. skapandet av en internationell kultur, en förändring av chefsarbetet, pilotprojekt/försök med nya strategier .

Ämnet för personalutveckling av pionjärföretag verksamma på globala internationella marknader kan utveckla t.ex. en ny global verksamhetsmodell och pilottesta den eller bearbeta den egna verksamhetsmodellen till en säljbar tjänsteprodukt.

Vad krävs av ditt företag?
  • Säkerställd total finansiering under projekttiden
  • Minst två personer i ett engagerat team som arbetar i Finland. En typisk mottagare av finansiering är ett företag med fler än tio anställda som förnyar sina arbets-, organisations- och ledningsrutiner för att sätta fart på den internationella tillväxten.
  • En innovativ produkt, konkurrensfördel och tillväxtvision

Se anvisningar för ansökning av Talent-finansiering

 

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.