Siirry sisältöön

Kasvumoottori-
kilpailutus

Mitä?

Pääomalainarahoitusta kasvumoottoreiden alustayhtiöille liiketoiminnan rakentamiseen ja laajojen verkostovaikutusten synnyttämiseen.

Tällä hetkellä kilpailutusta ei ole käynnissä.

Tavoitteena on nopeuttaa valtion pääomalainan avulla sellaisten yhtiöiden kehittymistä, jotka oleellisesti edistävät kasvumoottoriliiketoimintaekosysteemien kehittymistä ja kasvua. Tällaisia voivat olla esimerkiksi alustayhtiöt tai dataoperaattorit, jotka ovat välttämättömiä uuden arvon ja kilpailuedun luomiseksi liiketoimintaekosysteemin yritysten ja niiden tarvitsemien kumppanien yhteistyönä.

Kenelle?

Tarjouskilpailuun voivat lähtökohtaisesti osallistua kaikki yritykset.

Pääomalaina on tarkoitettu kasvumoottorin alustayhtiön liiketoiminnan kehittämiseen. Alustayhtiö on oleellinen liiketoimintaekosysteemin kilpailuedun syntymiseksi.

Kasvumoottorin alustayhtiön oman liiketoimintasuunnitelman tulee olla uskottava ja kannattavaan liiketoimintaan tähtäävä, jotta pääomalaina pystytään maksamaan aikanaan takaisin.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitus on tarkoitettu kasvumoottorin alustayhtiön liiketoiminnan kehittämiseen ja tarjouspyynnössä kuvattavien vaikutusten synnyttämiseen.

Rahoituksesta on järjestetty kolme kilpailutusta 

Kolmas kilpailutus v. 2020

Kolmas kilpailutus järjestettiin syksyllä 2020. Ehdotuksia toivottiin erityisesti seuraavilta teema-alueilta: datatalous, kiertotalous ja vähähiilisyys. Osallistumishakemukset oli  jätettävä viimeistään 21.9.2020.

Lue uutinen kilpailutuksen avautumisesta:
Uusia kasvumoottoreita etsitään jälleen 19.8.2020

Katso 2.9.2020 informaatiotilaisuuden tallenne

Lue uutinen valinnoista:
Uudet kasvumoottoriekosysteemit käyntiin: miljardikasvua odotetaan autonomisesta liikenteestä, digitaalisista alustoista ja muovin poistamisesta vesistöistä 18.12.2020

Toinen kilpailutus v. 2019

Toisen kilpailutuskierroksen osallistumishakemusten viimeinen jättöpäivä oli 18.3.2019.

Toisessa kilpailutuksessa valittiin neljä uutta kasvumoottoria. Lue uutinen:
Ilmastonmuutoksen hillintä, tekoäly ja uusiutuvan energian tuotanto menestyivät kasvumoottorikilpailussa 19.6.2019

Tutustu kilpailutuksen voittajiin, mukana mm. 13.9.2019 videoidut esitykset: 

Ensimmäinen kilpailutus v. 2018

Ensimmäistä kasvumoottorikilpailutusta valmisteltiin markkinavuoropuhelun käynnistämisellä 15.12.2017. Kilpailutuksesta järjestettiin info 21.5.2018.

Lue uutinen: 
Ensimmäinen kasvumoottorikilpailutus on avattu 15.6.2018

Osallistumishakemusten viimeinen jättöpäivä oli 30.8.2018. 

Lue uutinen ensimmäisessä kilpailutuksessa rahoitetuista kasvumoottoreista:
Business Finlandilta noin 30 miljoonan pääomalaina merkittävien kasvualojen rakentamiseksi Suomeen 30.11.2018

Ensimmäisen kasvumoottorikilpailutuksen voittajista ja seuraavan kilpailutuksen sisällöstä järjestettiin info 14.12.2018. Tutustu infon esityksiin: