Få information om en ny exportmarknad

Market Explorer-finansiering är avsedd för över 5-åriga små och medelstora företag och midcap-företag som har en egen produkt, tjänst eller affärsmodell som åtminstone är i idé- eller pilotfasen. Lösningen måste ha en trovärdig konkurrensfördel på den internationella marknaden. Med Market Explorer-finansiering kan du få information om en ny internationell marknad för ditt företag.

Efter Market Explorer-projektet kommer du att känna till marknadsläget och kan initiera operativa åtgärder för att ta din lösning till den internationella marknaden.

Ansökan om finansiell tjänst Market Explorer kommer att avbrytas under perioden 1.6.2023 till 31.7.2023.

Market Explorer

Market Explorer-finansiering är ett bidrag som ditt företag inte behöver betala tillbaka senare. Finansieringen är avsedd för kostnader av köpta experttjänster och företagets egna internationella affärsexperter. De som arbetar för projektet kan vara gamla anställda på företaget eller personer som anställts för projektet. Därtill godkänner vi övriga kostnader upp till 20 % av summan för köpta tjänster och penninglöner.

Market Explorer-finansieringens storlek är 5 000–40 000 euro och den täcker 50 procent av dina projektkostnader. Därför kan den totala budgeten för ditt Market Explorer-projekt vara 10 000–80 000.euro.

Vi betalar inte ut Market Explorer-finansiering i förväg, så ditt företag måste ha tillräcklig finansiering för att täcka ditt projekt och övrig affärsverksamhet. Den maximala varaktigheten av ett Market Explorer-projekt är ett år. Ett företag eller en koncern kan få Market Explorer-finansiering flera gånger. Vid beviljande av medel beaktas om tidigare Market Explorer-projekt har lett till internationella affärer.

Vad krävs av ditt företag?
  • Minst ett engagerat team på 2 personer som arbetar i Finland.
  • Ditt företag som har en egen produkt, tjänst eller affärsmodell som åtminstone är i idé- eller pilotfasen. Lösningen måste ha en trovärdig konkurrensfördel på den internationella marknaden.
  • Marknadsområdet eller kundsegmentet som ska undersökas i projektet är nytt för ditt företag och har inte studerats i tidigare projekt.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.