Business Finlands tjänster för startup-företag

Håller Finland på att bli för litet? Behöver ni hjälp för internationell tillväxt och förnyelse?  Vi erbjuder för finansiering, rådgivning, information och kontakter för målmarknaderna för de finländska företagen med störst tillväxtpotential. Våra grundtjänster är avgiftsfria.

Våra tjänster för startup-företag

Hur bli
kund hos oss?

För vem?

Business Finlands expert- och finansieringstjänster är avsedda för företag som strävar efter djärv tillväxt och förnyande av affärsverksamheten på internationella marknader.

För att vara kund hos Business Finland bör ett företag ha följande 

  1. finländskt FO-nummer
  2. tillräckliga finansiella resurser för internationalisering
  3. mångsidig kompetens och team
  4. önskan om ökad tillväxt på den internationella marknaden
  5. konkurrensfördel på den internationella marknaden

Uppfyller ert startup-företag de ovanstående kriterierna? Ta kontakt med vår kundtjänst så kan vi tillsammans diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag på bästa sätt.

Bli kund hos oss

Startup och små och medelstora företag

STARTUP-FÖRETAG

Startup-företag är unga små och medelstora företag som siktar på snabb internationell tillväxt. Business Finlands tjänster för startup-företag är i huvudsak riktade till tillväxtföretag som bedrivit verksamhet mindre än fem år. 

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SAMT MIDCAP-FÖRETAG

Små och medelstora företag har färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Midcap-företag är storföretag vars omsättning är högst 300 miljoner euro. Se tjänster.