Utveckla ditt företags konkurrenskraft genom att minska svinnet

Materialöversynsfinansiering lämpar sig för industriföretag som vill förbättra sin konkurrenskraft och vidta konkreta åtgärder för hållbarhet. Med hjälp av finansiering kan ditt företag reda ut svinn som uppstår i verksamheten och hur det kan minskas.

Materialöversynsfinansiering

Finansieringen är tillgänglig för materialöversyn vid små och medelstora företag, midcapföretag och storföretag. Materialeffektiv verksamhet förbättrar konkurrenskraften, minskar kolavtrycket och är en konkret hållbarhetsåtgärd. Materialeffektivitet är en del av cirkulär ekonomi.

Vi finansierar materialöversyn enligt Motivas modell.

Business Finland finansierar 50 % av de totala kostnaderna för materialöversyn. I de totala kostnaderna ingår kostnaderna för materialöversynsexperten (moms 0 %) och ett kalkylmässigt tillägg på 0–20 % till kostnaderna för den som ansöker om finansiering, det vill säga för det företag som granskas. Business Finland finansierar högst 15 000 euro per översyn. Ett och samma företag kan genomgå flera översyner av olika översynsobjekt.

Materialöversynsfinansiering är de minimis-finansiering.

Vad krävs av ditt företag?
  • Produktions- och affärsverksamhet
  • En genuin vilja att utveckla verksamheten i en riktning som ger kostnads- och miljöbesparingar
  • Tillräckligt stora satsningar på att se till att översynen ger resultat

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

 

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.