Snabbare till den internationella tillväxten

Tempo-finansiering är för yngre än fem år gamla startupföretag som har en nu produkt eller tjänst idé. Med hjälp av Tempo finansiering kan du förbättra din beredskap för internationell tillväxt genom att testa idéns funktionalitet, få feedback från potentiella kunder och studera efterfrågan på den nya internationella marknaden. Efter Tempo-projektet är ditt företag redo att gå vidare till ett forsknings- och utvecklingsprojekt.

Om ditt företag är äldre än 5 år, kolla in finansieringstjänsten Market Explorer.

Ansökan om finansiell tjänst Tempo kommer att avbrytas under perioden 1.6.2023 till 31.7.2023.

Tempo-finansiering

Tempo-finansieringen uppgår till högst 60 000 euro. Business Finlands finansiering täcker 75 procent av projektkostnaderna, som kan uppgå till maximalt 80 000 euro. Finansieringen är ett bidrag som inte behöver återbetalas. Efter ett finansieringsbeslut betalar vi 70 procent av finansieringen och den resterande delen i samband med slutrapporten för projektet.

Ansökningar tävlar om finansiering och varje företag som uppfyller minimikriterierna får inte automatiskt finansiering. När ett beslut fattas utvärderar Business Finland alltid företagets verksamhet som helhet: konkurrensfördelar och tillväxtplan, team och tillräcklig finansiering.

Vad krävs av ditt företag?
  • En konkret idé till en innovativ produkt, tjänst eller affärsidé som skiljer sig från de lösningar som idag erbjuds på den internationella marknaden
  • Underordnad finansiering av eget kapital på 30 000 euro samt säkrad totalfinansiering för projektet
  • Minst ett engagerat team på 2 personer som arbetar i Finland

Se instruktioner för att ansöka om Tempo-finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.